Szabályzat az Artitect Kft. számára megadott személyes adatok kezeléséről

Az Artitect Kft. ( 1084 Budapest, József utca 3. 3. em. 24.) számára az alábbi személyes adatok megadása szükséges az aktuális projektek adminisztrációja érdekében: név, email cím, telefonszám.

Az Artitect Kft. a fenti személyes adatokat projektadminisztráció érdekében és céljából kezeli.

Az Artitect Kft. a megadott személyes adatokat a jelen szabályzaton túl az Infotörvényben (2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról) szabályozott kereteken belül kezeli.

Az Artitect Kft. a részére átadott személyes adatokat a kapcsolódó projekt végteljesítésének időpontja után 5 évig kezeli.

A személyes adatokat az Artitect Kft. harmadik személy részére csak abban az esetben adhatja át, ha ahhoz az érintett magánszemély kifejezetten írásban hozzájárul.

A személyes adatokat az Artitect Kft. keretein belül az alábbi személyek kezelhetik: Tóth Gabriella, ügyvezető

Az érintett magánszemély jogosult a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést kérni, a személyes adatai helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását kérni, illetve tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen. Az adatkezeléssel kapcsolatosan Tóth Gabriella ügyvezetőhöz fordulhat. (e-mail cím: gabriella.toth@artitect.hu).

Az érintett magánszemély a személyes adataira vonatkozó jogok megsértése esetén jogosult a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz panasszal fordulni.

Budapest, 2018. 05. 20.